Opdateret 31. marts 2011

Velkommen på Øgaard

 

Jeg hedder 

Kaare Grodal

Jeg giver her en bondes syn på landbrugets problemer, strukturudvikling, økologi, kvælstofudvaskningen samt en beskrivelse af Lammefjorden, Danmarks største inddæmmede område, da Øgaard ligger på en tidligere ø i den nu udtørrede fjord.

 

Nyhed midsommer 2010:

 

Engsnaaren er flyttet ind på Øgaard. Da vi gik ud til Sankt Hansbålet 2010 blev vi skældt ud af en hæs fugl inde fra marken med italiens rajgræs, som ingen kendte. Den var der igen da vi gik hjem igen, så jeg måtte i gang med min fugle CD, og ved engsnarren var der bingo. Mandag d. 28. juni var jeg ude og forsøge at optage sangen med mit Canon Ixus kamera. Her er ca. 10 sek. Skræppen, med tilhørende billeder af levestedet, med vindmøllerne på Hagesholm i baggrunden. Engsnarren på Øgaard men videoklippet fylder en hel bondegaard.

 

I de seneste par år har jeg kastet mig over slægtsforskning. Læs mere, min slægt, oprettet 27/6 2005, opdateret 21. marts 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øgaard som jeg har levet af indtil 1998

 

Øgaard blev bygget af mine forældre i 1936, på den yderste spids af Hagested Øerne i den østlige (fattige) ende af den inddæmmede del af Lammefjorden, som tidligere skilte Odsherred fra resten af Sjælland.

 

Til Lammefjorden           Danmarks største inddæmmede område. Den har i mange år været kendt for sine gulerødder, men rummer også en stationsby og store naturværdier, opdateret 9/1 2007 med et nyt afsnit om oltidsfund.

 

 

Øgaard havde fra start 34 tdr. land. I 1930erne kunne 34 tdr.land brødføde en ung familie plus karl og pige.

I dag kan jeg kun leve af Øgaard, selv om den nu er på over 100 tdr. land, selv om jeg er tilfreds med et beskedent privatforbrug, ved at tære på egenkapitalen. Men med min alder og egenkapital, som reelt er min pensionsopsparing, er det svært at bevare pessimismen.

 

Mere om Øgaard

 

Jeg er ikke økolog, da jeg forsøger at drive et så miljøvenligt landbrug som muligt. I dagens Danmark er det konventionelle landbrug mere miljøvenligt end det økologiske. Økologerne har af ideologiske grunde fravalgt al brug af industrielt forarbejdet plantenæringsstof (kunstgødning) og alle industrielt fremstillede planteværnsmidler, uanset deres indvirkning på miljøet. Ofte medfører alternativerne til brug af kunstgødning og planteværnsmidler en større belastning for naturen, end brug af de forkætrede hjælpestoffer.

Til miljøpolitik                  hvor jeg behandler landbrugets problemer generelt. Underpunkterne er Økologi, Kunstgødning, Planteværnsmidler, Gensplejsning og Salmonella, opdateret 18/5 03

 

Til Iltsvind                        hvor jeg behandler hele problematikken omkring kvælstofudvaskning og iltsvind, herunder Vandmiljøplan II. er opdateret 16/11 2007. Jeg er overbevist om at nitratudvaskning modvirker iltsvind

 

Min adresse er:

Øgaard

Strandvejen 17

4532 Gislinge

 

Debat ønskes

Ny e-mail!

Da en fornuftig snak øger forståelsen mellem mennesker, er du naturligvis meget velkommen til at skrive til mig, men du må selv skrive min adresse "kkg @ grodal.dk" , ellers får jeg alt for meget spammail.

Mine holdninger er til falds for gode argumenter.